Ayo Card
Հարգելի՛ քարտապան,

Նշված հետվճարը ենթակա է հարկման «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն: Հետվճարը քարտապանի հաշվեհամարին փոխանցվում է օրենքով սահմանված չափով եկամտային հարկը գանձելուց հետո:

Հետվճարը (cashback) չի տարածվում Նվեր և Բիզնես քարտերի վրա:
ուսանողական 3.5%                 
«Զանգակ» գրատանը վճարեք Ամերիաբանկի միայն ուսանողական քարտով և ստացե՛ք հետվճար (cashback):
ուսանողական 4․2%                 
Այցելե՛ք Achajour սրճարան, բար և ռեստորան, վճարեք Ամերիաբանկի միայն ուսանողական քարտերով և ստացեք հետվճար
ուսանողական 7%                 
Այցելե՛ք Bazhak սրճարան, բար և ռեստորան, վճարեք Ամերիաբանկի միայն ուսանողական քարտով և ստացե՛ք հետվճար (cashback):
ուսանողական 3.5%                 
Այցելե՛ք 12 Ktor Pizza, վճարեք Ամերիաբանկի միայն ուսանողական քարտերով և ստացեք հետվճար (cashback):
ուսանողական 3.5%                 
Այցելե՛ք Coffee House, վճարեք Ամերիաբանկի միայն ուսանողական քարտերով և ստացեք հետվճար (cashback)
ուսանողական 5.6%                 
Այցելե՛ք Yankee Pub, վճարեք Ամերիաբանկի միայն ուսանողական քարտերով և ստացեք հետվճար (cashback):
7%                 
Tantuni արագ սննդի ռեստորանում վճարեք Ամերիաբանկի ցանկացած քարտով և ստացե՛ք հետվճար (cashback):
2.8%                 
«Զանգակ» գրատանը վճարեք Ամերիաբանկի ցանկացած քարտով և ստացե՛ք հետվճար (cashback):
4.9%                 
Dine sky սրճարանում վճարե՛ք Ամերիաբանկի քարտերով և ստացեք հետվճար (cashback):
7%                 
Համեցեք սուրճ վայելելու ՋԱԶԶՎԵ / JAZZVE / սրճարանների ցանցում և ստացեք քեշբեք՝ AYO քարտով վճարելիս
3%                 
Սուլիկո /Suliko/ վրացական ռեստորանում վճարեք Ամերիաբանկի ցանկացած քարտով և ստացե՛ք հետվճար (cashback):
3.5%                 
Art Bridge սրճարանում վճարե՛ք Ամերիաբանկի քարտերով և ստացեք հետվճար (cashback):
Էջ 1, 2-ից