Ayo Card
Հարգելի' քարտապան,
 
տրամադրվելիք քեշբեքը կազմում է նշված տոկոսադրույքի 70%-ը (ներառյալ ՀՀ օրենքով սահմանված եկամտային հարկը)։
10%                 
ԱՅՈ քարտի գործընկեր՝ Pazzini գեղեցկության սրահ
2.5%                 
Beauty Garden գեղեցկության և կոսմետոլոգիական սարքավորումների և նյութերի մասնագիտացված խանութ-սրահում ԱՅՈ քարտով վճարելիս կստանաք քեշբեք /cashback/
6%                 
Գնե՛ք Gift City-ում նվերներ ԱՅՈ քարտով, ստացե՛ք քեշբեք վճարված գումարի 6% չափով։
5%                 
Վճարե՛ք The Face Shop-ում ԱՅՈ քարտով և ստացեք քեշբեք (cashback):
5%                 
NAIRIAN cosmetics-ում վճարումը կատարեք ԱՅՈ քարտով և ստացեք քեշբեք (cashback)
7%                 
Mood cosmetics-ում Ayo Card-ով վճարելիս Դուք կստանաք հետվճար (cashback)։