Ayo Card
Հարգելի՛ քարտապան,

Նշված հետվճարը ենթակա է հարկման «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն: Հետվճարը քարտապանի հաշվեհամարին փոխանցվում է օրենքով սահմանված չափով եկամտային հարկը գանձելուց հետո:

Հետվճարը (cashback) չի տարածվում Նվեր և Բիզնես քարտերի վրա:
3.5%                 
Ամերիաբանկի քարտերով Երևանի Կոնյակ-Գինու-Օղու Noy կոմբինատում անկանխիկ վճարում կատարելիս Դուք կստանաք հետվճար (cashback):