Ayo Card
Հարգելի՛ քարտապան,

Նշված հետվճարը ենթակա է հարկման «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն: Հետվճարը քարտապանի հաշվեհամարին փոխանցվում է օրենքով սահմանված չափով եկամտային հարկը գանձելուց հետո:

Հետվճարը (cashback) չի տարածվում Նվեր և Բիզնես քարտերի վրա:
ուսանողական 3.5%                 
Լաբորատոր հետազոտությունների համար վճարեք Հելիոս բժշկական կենտրոնում Ամերիաբանկի միայն ուսանողական քարտով և ստացե՛ք հետվճար (cashback):
3.5%                 
Նաիրի բժշկական կենտրոնում վճարեք Ամերիաբանկի քարտերով և ստացեք հետվճար (cashback):
3.5%                 
էրեբունի բժշկական կենտրոնում վճարեք Ամերիաբանկի քարտերով և ստացեք հետվճար (cashback):