Ayo Card
Հարգելի՛ քարտապան,

Նշված հետվճարը ենթակա է հարկման «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն: Հետվճարը քարտապանի հաշվեհամարին փոխանցվում է օրենքով սահմանված չափով եկամտային հարկը գանձելուց հետո:

Հետվճարը (cashback) չի տարածվում Նվեր և Բիզնես քարտերի վրա:
4.9%                 
Telia-Med բժշկական սարքավորումներ ներմուծող ընկերությունում և ատամնաբուժարանում վճարե՛ք Ամերիաբանկի քարտերով և ստացեք հետվճար (cashback)։